Wij stellen U graag volgende diensten voor :

  • Administratieve ondersteuning (betaling door derden, facturatie, boekhouding, bestellingen, uitgaven, gebruikershandleidingen)
  • Creatie van uw bedrijfsbeeld met een dynamisme in logo, briefpapier en reclame.
  • Mailings: uitbreiding van uw klantenbestand,…
  • Hulp bij ontwikkeling van uw bedrijf (zoektocht naar accommodatie, omzettingen, diverse onderzoeken op aanvraag)

Elke behandeling van uw klantenbestand en gegevens is toevertrouwd aan een externe firma om uw belangen en confidentialiteit te beschermen.

Voor elke specifieke vraag, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash